БЭЛЭГ ГАРДУУЛАН ӨГЛӨӨ

Тус ангийн “Ахлагчийн зөвлөл”-өөс санаачилан Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан 3 дээш хүүхэдтэй 2 ахлагч, өрх толгойлсон 2 ахлагчийн нийт 9 хүүхдэд  бэлэг гардуулан өглөө.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button