ШАГНАЖ УРАМШУУЛЛАА

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны өдрийг тохиолдуулан эрхэлсэн ажилдаа амжилт гарган, хамт олноо тэргүүлэн ажиллаж буй нэр бүхий 10 алба хаагчийг ангийн даргын тушаалаар сарын үндсэн  цалингийн 20 хувиар, 8 алба хаагчийг өргөмжлөл мөнгөн шагналаар, 10 алба хаагчийг харилцагч байгууллагын шагналаар нийт 28 алба хаагчийг шагнаж урамшууллаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button