ХҮҮХЭД СУРАЛЦАХ НӨХЦӨЛ БОЛОМЖИЙГ БҮРДҮҮЛЛЭЭ

Хорих ангийн байрлалд амьдарч буй алба хаагчдын хүүхдүүдэд сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмших нөхцөл боломжийг хангах, ая тохитой орчин бүрдүүлэх үүднээс цэцэрлэгийн байрыг шинэчлэн засварлаж,  тохижолтын ажлыг хийж гүйцэтгэн хэвийн үйл ажиллагааг хангалаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button