МОД ТАРИХ АЯНЫГ ӨРНҮҮЛЛЭЭ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын 100 жилийн ойг угтан хорих ангийн орчмын нутаг дэвсгэрт 3000 модны төгөл байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байгаа бөгөөд энэхүү ажлын хүрээнд “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг” угтан алба хаагч бүр 10 мод тарих аяныг өрнүүлж,  нийт  1200 ширхэг “Агч, Шар хуайс” зэрэг мод тарьлаа.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button