ЦАХИМ УУЛЗАЛТААР УУЛЗАХ ИРГЭДИЙН АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

  1. Хоригдлын ар гэр, хууль ёсны төлөөлөгч, цахим уулзалт хийх хүсэлтийг биечлэн болон цахим хэлбэрээр гаргаж болно.
  2. Хоригдлын ар гэр, хууль ёсны төлөөлөгч биечлэн ирж хүсэлт гаргасан бол тоо бүртгэлийн ажилтан шууд хүлээн авна.
  3. Цахимаар хүсэлт гаргах бол Нийгмийн ажил гэсэн Facebook хаягийн чат хэсэгт гараар бичсэн өргөдөл иргэний үнэмлэхийн хуулбарын хамтаар хүсэлт гаргана.
  4. Цахим уулзалт хийх тухай хүсэлт гаргасан хүн, хууль ёсны төлөөлөгч өмнө түр болон удаан хугацааны уулзалт хийсэн бол иргэний бичиг баримт, түүний хуулбарыг шаардахгүйгээр хувийн хэрэгт  өмнө хавсаргасан баримт бичгийг үндэслэн зохион байгуулж болно.
  5. Өмнө нь түр болон удаан хугацааны уулзалт хийж байгаагүй, анх удаа цахим уулзалт хийх тухай хүсэлт гаргасан хүн, хууль ёсны төлөөлөгч өөрийн иргэний болон хууль ёсны төлөөлөгчийг батлах бичиг баримтын хуулбарыг хорих ангид биечлэн эсвэл цахимаар ирүүлнэ.
  6. Цахим уулзалт зохион байгуулах тухай хүсэлт гаргаснаас хойш ажлын 2 өдөрт багтаан хүсэлтийг шийдвэрлэж, хариу өгнө.
  7. Цахим уулзалт товлогдсон цагт хүсэлт гаргасан хүний цахим хаягт 3 удаа дуудлага хийх ба дуудлагад хариу өгөөгүй бол уулзахаар хүсэлт гаргасан хүн хүсэлтээсээ татгалзсанд тооцож, энэ тухай тэмдэглэл үйлдэн, хоригдлоор гарын үсэг зуруулж, хувийн хэрэгт хавсаргана.
  8. Цахим уулзалт хийх иргэд нь хоригдлын хувийн хэрэгт нь бүртгэгдсэн 5-аас илүүгүй иргэд байна.
  9. Цахим уулзалт хийх тухай хүсэлтэд дурдагдаагүй, зөвшөөрөлгүй иргэн, алба хаагчийн тавьсан хууль ёсны шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд цахим уулзалтыг шууд зогсооно.
  10. Цахим уулзалт хийх хүсэлт гаргасан иргэд тухайн төхөөрөмждөө  gmail хаяг болон google meeting апликэйшн суулгасан байх шаардлагатай.

Add comment

reload, if the code cannot be seen