Холбоо барих

Мэдээлэл өгөх ажилтнууд: Нийгмийн ажилтнууд -ажлын утас-98897161,

Сургалт хүний нөөц, хэвлэл мэдээлэл дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн-ажлын утас-92116211

Back to top button